Corona får inte hota tryggheten med ett eget hem

Vi arbetar nu, steg för steg, med att hantera effekterna av den pågående krisen. Det handlar om att begränsa smittspridningen, trycka tillbaka de konsekvenser som viruset får på ekonomi och arbetsmarknad och om att trygga omställningen för den som blir av med jobbet. Nu har regeringen också vidtagit åtgärder för att trygga att folk klarar av boendet under coronas effekter.

Ingen går opåverkad av coronaviruset och dess effekter just nu. För en barnfamilj som lever på marginalen krävs det inte mycket för att familjeekonomin inte ska gå ihop. För att mildra effekterna föreslår regeringen ett extra ekonomiskt tillskott i form av höjt bostadsbidrag till barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.

För de grupper som redan innan krisen befann sig i ekonomisk utsatthet har krisen slagit hårt. Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster. Vi vet att bland de barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet är ensamstående kvinnor. Av de ca 139 000 barnfamiljer som får bostadsbidrag varje månad är 6 av 10 ensamstående kvinnor med barn. Mot den bakgrunden vill vi nu genomföra ett extra tillskott till de här barnfamiljerna genom att tillfälligt höja bostadsbidraget.

Tillskottet innebär en ökning som motsvarar 25 procent av storleken på det bostadsbidrag man har. För att det ska vara enkelt kommer tillskottet betalas utan att en särskild ansökan behöver göras för de som redan har bostadsbidrag. Som mest kommer tillskottet vara 1 325 kronor per månad. Barn ska växa upp på lika villkor. Det är viktigt att barnfamiljer kan klara av att betala sitt boende och att barn inte drabbas lika hårt av coronakrisen. Därför har vi socialdemokrater i Göteborg också drivit på att ingen ska vräkas som bor i allmännyttan pga corona.


Ardalan Shekarabi (S), Socialförsäkringsminister
Anna Johansson (S), Riksdagsledamot

facebook Twitter Email