Ceta-avtalet en milstolpe, skriver Linde och Büser

I oroliga tider behöver världen mer samarbete ? inte mindre. Protektionism och isolering är inte lösningen för att möta globaliseringens utmaningar. Därför är det signerade Ceta-avtalet mellan EU och Kanada en milstolpe, skriver Ann Linde (S) och Johan Büser (S).

Den svenska modellen är att skapa fler jobb, tillväxt och sprida välståndet. Genom omfattande och ambitiösa handelsavtal säkerställer vi att utbytet sker på schyssta villkor. Ceta ?handelsavtalet mellan EU och Kanada ? gör just det. Därför är vi glada över att avtalet efter en tids osäkerhet nu äntligen är signerat. Det är goda nyheter för ett exportberoende land som Sverige och framför allt för en handelsstad som Göteborg.

I dag är Kanada EU:s tolfte största handelspartner. Samtidigt är Kanada den fjärde största investeraren i EU – och EU är den näst största investeraren i Kanada. Ceta medför stor potential för både ökad handel och investeringar. Den svenska exporten till Kanada har på senare år legat på cirka nio miljarder kronor per år medan importen uppgått till drygt tre miljarder.

Triggar fler investeringar

Ceta möjliggör för ökade investeringar och ökad tjänstehandel. Sänkta tullar förenklar export till Kanada för svenska företag. I en gemensam studie av EU och Kanada uppskattas EU:s totala export till Kanada kunna öka med cirka 23 procent, och Kanadas export till EU med cirka 21 procent när avtalet väl träder i kraft. Bakom varje procentenhet finns flera nya arbetstillfällen ? runt om i Europa och i Sverige.

För att säkerställa en god och välfungerande handel behövs handelsavtal. Ceta är det mest ambitiösa, omfattande och moderna handelsavtal som EU har förhandlat fram. Tack vare avtalet är det möjligt att sätta en global standard om arbetstagares rättigheter och miljöskydd ? en sådan standard återfinns inte i andra handelsavtal.

Demokratiska regleringar

Samtidigt vet vi att handelsavtal och förändringar väcker oro, något som vi har kunnat se löpande under förhandlingarna kring Ceta. Det finns en rädsla att investeringsskyddet innebär en maktförskjutning till multinationella företag. Faktum är att den demokratiska rätten att reglera bekräftas ? och investeringsskydd krävs för att på allvar öka investeringarna. Skydd från expropriation är inte konstigt. Investerare ges möjligheten att få kompensation för genomförda investeringar om politiska beslut omkastar förutsättningarna för den investering som gjorts.

Ceta hindrar inte på något sätt möjligheten att fatta demokratiska beslut, eller möjligheten att föra en ambitiös klimat- eller miljöpolitik. Avtalet innebär inte försämrade möjligheter att skydda människors, djurs eller växters liv och hälsa. Tvärtom slås ett visst skyddsgolv fast.

Svenska modellen intakt

Inte heller ändrar avtalet arbetstagares rättigheter rörande kollektivavtal som en del påstår. Den svenska modellen med kollektivavtal och rätt att vidta stridsåtgärder förtydligas i ett gemensamt tolkningsinstrument. Därmed har LO, TCO och Saco också uttalat sitt stöd för Ceta.

Sysselsättningstillväxten är stark i Göteborgsregionen. Genom ökad handel kan exporten öka och ännu fler gå till jobbet. Öppna, tydliga och stabila villkor för investeringar är bra för våra jobb och vårt välstånd. Därför är vi glada över att Ceta blir verklighet.

Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Johan Büser (S), riksdagsledamot från Göteborg

.

Artikeln är även publicerad på GP debatt.

facebook Twitter Email