Cecilia Dalman Eek (S) om Sahlgrenskas Coronaarbete

Göteborg, Sverige och världen går igenom mycket speciella tider just nu. Coronakrisen har kallats den värsta sedan andra världskriget. Hur ser Sahlgrenskas Corona-beredskap ut? Hur arbetar de med att hantera pandemin? Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hjälper till att skapa klarhet.

Berätta, hur ser Sahlgrenskas plan för att hantera Coronapandemin ut?
Sahlgrenska har en epidemiplan som nu är anpassad för viruset Corona och sjukdomen Covid 19 som det orsakar. Det finns två huvudlinjer. Den första handlar om att förstärka möjligheterna att ta hand om alla Covidsjuka som kommer in till sjukhuset. Det handlar exempelvis om att starta karantänavdelningar så att de Covidsjuka kan isoleras, skapa fler intensivvårdsplatser, se till att det finns skyddsutrustning och utbilda personal. Alltså: göra allt för att stärka möjligheterna att ta hand om de Corona-sjuka.

Den andra huvudlinjen handlar om att skydda andra patienter och personal från smitta. Andra sjukdomar och skador fortsätter ju som vanligt, och många av patienterna tillhör ju riskgrupperna. Det finns alltså en komplicerad situation där Coronasmittade och riskgrupper samlas på samma ställe – våra sjukhus. Därför pågår ett intensivt arbete för att skydda patienter som inte är Coronasmittade. Samtidigt är det såklart av yttersta vikt att skydda personalen från smitta. De ska inte utsättas för fara på jobbet.

Östra sjukhuset är epidemisjukhuset. Där finns infektionsavdelningen och den bästa kompetensen. Där har nu upprättats karantänavdelningar och antalet sängplatser har ökat. Där finns också fältsjukhuset som ger möjlighet att vårda ännu flera när det blir nödvändigt.

Åtgärderna får konsekvenser på andra områden. Det pågår ett intensivt arbete med att utbilda mer personal och rekrytera vårdkunnig personal som för närvarande inte jobbar inom vården. Här har vi märkt av ett stort gensvar – det har aldrig varit så enkelt att rekrytera vårdpersonal. Det är jätteroligt!

Det främsta problemet just nu rör tillgången på skyddsutrustning och vårdmaterial. Där finns en flaskhals för tillfället. Vi har inte haft tillräckligt stora lager. Detta synliggör att det finns ett marknadstänk inom vården som inte fungerar. Vi kan inte arbeta så nedskalat som vi gjort. ”Just in time”-systemet för leveranser som används inom exempelvis industrin funkar inte inom vården.

Ledningen är väldigt välorganiserad. Varje dag görs bedömningar av var resurserna, exempelvis sängplatser och personal, behövs bäst. Vanligtvis görs detta ute i verksamheterna, men nu också centralt.

Förutom det du precis beskrivit, hur skiljer sig Sahlgrenskas arbete nu jämfört med innan krisen?
Andra patienter tas om hand på ett enklare sätt. Exempelvis är det mycket telefonsamtal och digitala vårdmöten med patienter. En del får sina besök framskjutna. Allt detta görs i syfte att minska risken för smittspridning på sjukhuset men också för att möjliggöra att personal håller sig frisk och att man har kapacitet att arbeta med Coronapatienterna.

Det är såklart viktigt att det bara är vård som kan skjutas upp som man flyttar fram – all nödvändig vård ska såklart genomföras. Det är en grannlaga uppgift att bedöma vad som kan skjutas upp och inte.

Vad kan vi förvänta oss för utveckling i Göteborg?
Starten har varit långsammare här än i exempelvis Stockholm. Det har spekulerats i om det beror på att vi hade sportlov tidigare här – innan den värsta smittspridningen kom igång. Men vad som kommer hända är väldigt svårt att säga. Förhoppningsvis har alla kraftfulla åtgärder som vidtagits en bra effekt.

Den långsammare starten i Göteborg gjorde att sjukhuset kunde förbereda sig innan belastningen blir riktigt hög. Det är avgörande i en kris.

Sjukhuset följer utvecklingen på andra platser i världen där epidemiutvecklingen ligger för oss. Utifrån det görs planer för hur man kan öka sjukhusets kapacitet succesivt.

Hur ser Sahlgrenskas möjligheter att hantera utvecklingen ut?
Det finns mycket goda möjligheter. Personalen är oerhört engagerad och det görs ett ambitiöst arbete med skyddsutrustning. Vi göteborgare har helt enkelt en enorm fördel av att ha Sahlgrenska här. Det är ett sammanhållet helt icke-privatiserat sjukhus, där alla delar hänger ihop. Det är en otroligt stor fördel i planering, organisation och genomförande. Det stämmer till eftertanke. Framöver behöver vi dra slutsatser av vad som händer nu. Fördelen med att ha ett offentligt egenägt sjukhus, det får vi inte glömma bort efter krisen.

facebook Twitter Email