Byggmiljoner till Göteborg

Göteborgs kommun får 131 miljoner kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande

(Pressmeddelande) I dag har Boverket meddelat att 111 kommuner beviljas den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Göteborgs kommun får 131 miljoner kronor. Syftet med bonusen är att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen

– Det är ett kvitto på att Göteborgs stad jobbar på rätt sätt. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder nu får en bonus från regeringen. I Göteborgs stad bygger vi nu bostäder i bl.a. Lundby, Frölunda och Kortedala. Produktionsplanen för 2016 innehåller över 5500 nya bostäder med både hyresrätter och klimatsmarta bostäder. Det säger Shadiye Heydari, riksdagsledamot för Göteborg.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti 2015 ? 31 juli 2016). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.


Hittills under mandatperioden ? här är några av den socialdemokratiska ledda regeringens satsningar för fler bostäder:

  • Cirka 6 miljarder varje år på fler och bättre hyresrätter.
  • 22 punkter för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder.
  • Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
  • Bonus till de kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända.
  • Stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden.
  • Stöd till att bygga äldrebostäder.
  • Stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder.
  • Slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad. Detta ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

 

Presskontakt
Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg, tel 0708-18 22 07, e-post

Mer info
Boverket, ??111 kommuner får 1,84 miljarder kronor för ökat bostadsbyggande?? Läs här

Göteborgs stad om aktuella byggprojekt. Läs här

.

facebook Twitter Email