Bygg för ett jämlikt Västsverige

"För att motarbeta segregation mellan generationer och människor med olika livsvillkor måste vi ha en mer blandad bebyggelse. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet", skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson (S) och Joakim Järrebring (S) i GT.

”Vi socialdemokrater vill inte att boendet, som situationen ser ut idag, ska vara en barriär som delar sociala grupper och generationer från varandra. För allas lika livschanser och möjligheter till att byta boendeform måste hänsyn för den sociala hållbarheten tas vid bostadsbyggande och fler hyresrätter byggas.”

”Vi vill se ett Västsverige som ger välfärd, frihet och trygghet åt alla. Regionen växer och behöver utvecklas i en social hållbar riktning – för invånare med olika behov och ekonomiska förutsättningar, genom livets alla faser. Vi måste möta bostadsbristen genom att bygga för dem som nu har svårt att finna bostad, studenter, unga och äldre som vill byta boendeform. Vi vill utveckla den svenska modellen och skapa ett jämlikt samhälle. Vi vill bygga för framtiden.”

Läs hela debattinlägget i GT.

facebook Twitter Email