Budgetproposition för 2017: Samhällsbygget – ansvar för Sverige

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen reformer för det fortsatta samhällsbygget. Svensk ekonomin går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige genom nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen.

Budgetpropositionen skapar positiva effekter för Göteborg. Exempelvis innebär de 10 välfärdsmiljarderna att vi kan stärka och säkra välfärden. Tillskottet möjliggör en satsning på 30 miljoner kronor till gymnasieskolan och ytterligare 30 miljoner till särskilt stöd till elever som behöver det. Tillskottet innebär även ytterligare 50 miljoner till hemtjänsten.
Totalt satsar regeringen 2000 kr per göteborgare för att ytterligare stärka välfärden och vårt gemensamma Göteborg.

Här kan du se några av våra företrädare som pratar om budgetpropositionen och om hur vi tar ansvar för Sverige:

Infrastrukturminister Anna Johannson berättar i en film och skriver på sin blogg om budgetens positiva effekter. 

Riksdagsledamoten Shadiye Heydari talar i en film och skriver på sin blogg om hur välfärdsmiljarderna påverkar Göteborg. 

Johan Büser, riksdagsledamot, berättar om hur budgetens effekter för skolan i Göteborg i en film och på sin blogg.

facebook Twitter Email