Budget med satsningar för ett bättre Göteborg

Ikväll fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I vårt förslag finns störst satsningar på skola, äldreomsorg, bostadsbyggande, klimat och mänskliga rättigheter. Tillsammans med bättre förutsättningar för ett hållbart näringsliv ger det fler jobb i Göteborg, skriver majoriteten i Göteborg.

Drygt 330 miljoner kronor satsas ytterligare på elever och lärare i skolan och förskolan. Främst ökar antalet anställda så att fler elever verkligen får en god utbildning och bra start i livet. Vi fortsätter också satsningen på de särskilt utsatta skolorna. Lärarnas löner höjs i ett första steg motsvarande 250 kronor i månaden och vi vill minska deras pappersarbete.

Klimatfrågan är avgörande för framtiden. Trafiksystemet i Göteborg måste därför moderniseras och anpassas till klimat- och miljöfrågorna. Det västsvenska paketet och Västlänken ger bättre kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter i Göteborg med omnejd. Det ger också jobb och klimatsmarta investeringar samt fler möjligheten att bosätta sig i Göteborg. Genom stadens klimatstrategi och miljöprogram startar nu också fler aktiviteter för till exempel förnybar energi, gröna tak och ytor, cykel/gång och återvinning.

Ökat byggande

Bostadsbyggandet ska successivt öka. Planeringsresurserna ökas med 20 miljoner kronor så att det blir fler detaljplaner och färdiga bostäder. Stadens bostadsbolag ges ett större ansvar ? men även de privata aktörerna kommer kunna bygga mer.

De äldre blir fler och äldreomsorgen behöver mer personal och teknisk utveckling. Vi föreslår därför 180 miljoner kronor mer till en bättre och tryggare äldreomsorg.

I vårt Göteborg har alla plats oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religionsuppfattning, funktionsnedsättning, hudfärg eller något annat. Staden har länge jobbat med jämställd verksamhet och jämlikhet. Nu går vi vidare och föreslår drygt 20 miljoner kronor ytterligare till bland annat kvinnofrid, kvinnojourerna och papperslösa. Liksom fortsatt satsning på jämställda löner och en låglönesatsning på totalt 68 miljoner.

Oförändrad kommunalskatt

Vi föreslår oförändrad kommunalskatt och uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. Det är nödvändigt eftersom stora investeringar i skola, omsorg och upprustning av lokaler planeras.

Om detta ska bli verklighet måste kommunfullmäktige säga ja till vårt budgetförslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är som största grupp i kommunfullmäktige beredda att ta ansvar för Göteborgs Stad och de utmaningar som finns.

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande

Ulf Kamne (MP)

tillträdande kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

tillträdande kommunalråd

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

 

Ursprungligen publicerad på GP Debatt 27/11

facebook Twitter Email