Bra med strängare vapenlagar

Socialdemokraterna i Göteborg

Pressmeddelande 25 juni 2014

 

? Bra men mer behövs, säger Anneli Hulthén (S) och Mattias Jonsson (S) angående riksdagens beslut idag om strängare vapenlagar.

 

Idag beslutade riksdagen om strängare vapenlagar. Straffen för vapenbrott ska bli strängare, det lägsta straffet för grovt vapenbrott höjas från fängelse i sex månader till ett år, och en ny bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott införs som ger fängelse i 3-6 år. Läs mer på: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/JuU36/ 

 

Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg:

? De två män som nyss dömts för olaga vapeninnehav i Göteborg fick 10 respektive 18 månaders fängelse. I deras lägenheter hittade man sammanlagt två automatkarbiner, en handgranat och en stor mängd ammunition. Det måste väl vara uppenbart för var och en att de hade för avsikt att åsamka en eller flera personer mycket stor skada. Jag tycker inte att straffet står i paritet med brottet.

 

? Tillgången på vapen är knäckfrågan när det gäller skjutningarna. Det måste till än skarpare lagstiftning på området. Tullen bör få ökade befogenheter och nedskärningen av Kustbevakningen måste stoppas. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa införseln av illegala vapen.

 

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot i justitieutskottet för Göteborg:

? Det är bra att regeringen nu ställer sig bakom delar av Socialdemokraternas förslag. Men jag hade velat gå längre. Jag vill att tullen också får förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen samt möjlighet till telefonavlyssning redan vid grovt. Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft.

 

Kontaktuppgifter:

Carin Malmberg, Anneli Hulthéns pressekreterare: Tel 0727-413368
Mattias Jonsson: Tel 0705-464449

 

 

facebook Twitter Email