Bra att Kulturanalys flyttar till Göteborg

PRESSMEDDELANDE Mariya Voyvodova och Gunilla Carlsson kommenterar regeringens besked att Myndigheten för kulturanalys flyttar till Göteborg.

”Det här är bra för Göteborg” säger Mariya Voyvodova, kulturkommunalråd (S) i Göteborg. ”Myndigheten för kulturanalys kommer att bidra positivt till kulturlivet i Göteborg. Göteborgs stad har arbetat långsiktigt och inkluderande med att tillgängligheten till kultur ska öka. Vi har ett tydligt jämlikhetsfokus och MR-fokus i kulturarbetet och myndighetens uppdrag med utveckling och ett bredare grepp kring kulturpolitiken ligger helt i linje med det. Jag tror att vi kan dra ömsesidig nytta av det lokala och det mer övergripande statliga perspektivet för att bland annat vidareutveckla tillgängligheten till kulturen” avslutar Mariya.

”Det är glädjande att myndigheten för Kulturanalys flyttar till Göteborg säger Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i riksdagens kulturutskott. ”Deras uppdrag är att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag liksom att genomförda åtgärder inom kulturområdet. Myndigheten är viktig för att utveckla kulturpolitiken. De bidrar till att skapa bättre förutsättningar för alla de som är verksamma inom kultursektorn. Dessutom stärker det här ytterligare arbetsmarknaden i Göteborg genom att det är precis den här typen av arbetsgivare som vi lider brist på” avslutar Gunilla.

Kontaktpersoner
Gunilla Carlsson, vice ordförande i riksdagens kulturutskott, t 070 218 91 13
Joakim Karlsson, för att nå Mariya Voyvodova, kulturkommunalråd, t 070 288 69 09

Länkar: Sveriges Radios rapportering om nyheten
Myndighetens hemsida  Blogg av Ann-Sofie Hermansson

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email