Beslut idag: Regionledningen måste ta sitt ansvar för SU

”Vi är mycket oroade av den situation som vi ser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Idag har vi fått gehör för att styrelsen ska vända sig till regionledningen när det gäller sjukhusets ekonomi. Situationen är ohållbar” Det säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) efter dagens styrelsemöte.

På dagens styrelsemöte med SU stod endast en punkt: Information om den fortsatt mycket problematiska situationen. Det snabbt accelererande underskottet – i dagsläget omkring 280 miljoner kronor – kommer att innebära att personalen tvingas till ytterligare sparåtgärder.

Socialdemokraterna i sjukhusstyrelsen är mycket oroade över utvecklingen och ville därför att sjukhusets allvarliga situation omgående lyfts upp till ledningen för Västra Götalandsregionen.

Personal och ledning har arbetat hårt under året och har lyckats med att ge mer vård, vilket den ökade vårdproduktionen visar. Men det har skett till ett högt pris. Personal vittnar om hur överbeläggningar och vårdplatsbrist skapar en ökande belastning, dålig återhämtning, etisk stress och risk för allvarliga kompetenstapp.

-Vi känner oro för att det blir svårt att klara både åtgärder för att klara tillgängligheten och hålla uppe vårdproduktionen samtidigt som besparingar ska göras på ett patientsäkert sätt, säger Cecilia Dalman Eek (S)

Den politiska ledningen måste fokusera på att minska väntetiderna så att invånarna får den vård de behöver.

I dag släppte Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen en rapport kring utvecklingen av sjukvården under M-styret. Den visar tydligt hur väntetiderna har ökat dramatiskt med moderaternas kortsiktiga politik, säger Cecilia Dalman Eek (S).

-Vi har efterfrågat en ide om hur man hanterar ett universitetssjukhus på lång sikt. På kort sikt kan vi se att sjukhuset hade haft bättre förutsättningar om den socialdemokratiska budgeten fått gälla.

Läs rapporten i sin helhet här!

 

 

facebook Twitter Email