Barnen viktigare än sänkt skatt för redan rika

Det som utmärker M/KD-budgeten för 2019, som riksdagen antog i november, är främst skattesänkningar för dem som redan har det bra till priset av uteblivna nödvändiga investeringar i våra barns framtid, skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson och Johan Büser på GP debatt.

– Med Januariöverenskommelsen tas flera nya initiativ för att göra svenska skolan till vårt samhälles största stolthet. Kunskapsfokus och krav på kvalitet ska skärpas i alla skolor, lärarutbildningen reformeras och kraven på utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarassistenter anställas och studiero och trygghet ska finnas. Läxhjälps- garanti och prioriterad timplan ska införas där elever som riskerar att inte få gymnasiebehörighet får mer undervisning.

– M/KD-budgeten innebär nedskärningar på miljö och klimat, stora nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken och på barns kulturutövande i kulturskolan. Den tar också ifrån skolungdomarnas lika möjlighet att åka kollektivt genom att de skrotar avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för barn som går i klass 6–9 och årskurs 1–2 i gymnasiet.

-Goda skolresultat hänger samman med ett jämlikt samhälle och därför är M/KD-budgeten kontraproduktiv.

Läs hela artikeln på GP Debatt här.

facebook Twitter Email