Barn kommer i kläm i skolan – vi kan bättre

Anna JohanssonProblemet med s.k.hemmasittare, alltså barn som inte går i skolan, har uppmärksammats alltmer på senare tid och kräver åtgärder. Att missa en stor del av sin skolgång kan få förödande konsekvenser för en ung människa och det är av stor vikt att utforma metoder för att minska problemet.

Det finns många orsaker till att elever blir hemmasittare, men inte sällan handlar det om barn med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder där skolsituationen blivit ohållbar. Alltför ofta upplever elever och föräldrar att skolan inte har kunskap och/eller resurser att möta de här barnens behov En konsekvens av detta har blivit att orosanmälningarna till socialtjänsten från framförallt skolan har ökat. Oftast är syftet att visa omsorg för familjen och barnet, men det förekommer också att orosanmälningar görs som svar på att föräldrar anmäler otillräckligt med stöd i skolan till Skolinspektionen,. Orosanmälningar skjuts i många fall bort från Socialtjänsten med motivering att skolan inte tillhör deras ansvar. Resultatet blir missförstånd och rundgång i systemet, vilket i sin tur leder till att barnen fortfarande inte får den hjälp de behöver.

Det är orimligt att en familj som redan befinner sig i en svår situation och som behöver stöd och hjälp, ska bli anmälda till socialtjänsten och föremål för en utredning om huruvida föräldrarna skadar sitt barn. Istället behövs samverkan mellan hem, skola och socialtjänst

Jag och Mattias Jonsson har därför lagt en motion i riksdagen om att vi vill att regeringen ser över socialtjänstens ansvar i situationer där skolsituationen är problemet.

Du kan läsa motionen i sin helhet på riksdagens hemsida.

facebook Twitter Email