Att verka för en trygg pension är att skapa trygghet i en ny tid

För oss socialdemokrater är välfärdsbygget aldrig färdigt, det finns alltid rum för förbättringar! I Sverige blir väldigt många människor väldigt mycket äldre och det tyder på att vi har ett riktigt bra välfärdssamhälle. Däremot kräver sådana typer av förändringar nya typer av politiska lösningar.

Sverige är det enda landet i hela världen som beskattar pensionärer högre än löntagare, dessutom avsätter Sverige en mindre andel av våra samlade inkomster till pensioner än medelvärdet i OECD. Detta trots att Sverige har en större andel pensionärer än genomsnittet! Idag är sysselsättningen bland män mycket högre än bland kvinnor, och kvinnor har generellt lägre löner än män. Det leder naturligtvis till att kvinnors pensioner blir lägre än mäns, något som är helt oacceptabelt.

Vårt offentliga pensionssystem är både ojämlikt och ojämställt, därför anser jag att en ordentlig översyn av systemet är nödvändigt! Vi måste säkerställa att det finns ett rimligt förhållande mellan inkomstnivå för förvärvsarbete och ålderspension. Vi måste se till att det individuella bostadsstödet för pensionärer förstärks, för att motverka fattigdom bland ålderspensionärer. Vi måste också arbeta för att jämställdheten ökar i arbetslivet och att arbetsvillkoren blir jämställda, det är den viktigaste insatsen för att uppnå jämställda pensioner!

En reform av pensionssystemet i dess helhet är viktigt att få på plats, Sverige måste vara ett värdigt land att åldras i. Vi fortsätter utveckla vårt gemensamma välfärdsbygge, att verka för en trygg pension är att skapa trygghet i en ny tid.

facebook Twitter Email