Ansvarstagande flyktingpolitik kräver samarbete

En ansvarstagande flyktingpolitik kräver samarbete. Alla kommuner måste ta sitt ansvar. På samma sätt måste alla EU:s medlemsstater bistå och stötta varandra. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att detta ska bli verklighet. Det är inte rimligt att vissa länder vägrar att ta emot människor på flykt när vi ser de hemskheter som utspelar sig i Shingal, Aleppo och Mosul. Ingenting kan vara viktigare än att barnen får känna trygghet, skriver riksdagsledamöter Mattias Jonsson (S) och Shadiye Heydari (S) i ETC Göteborg. 
Mattias Jonsson (S)
I ETC Göteborg den 2 oktober publicerades en debattartikel om flyktingmottagandet i Göteborg. Sverige ska fortsatt ha en generös flyktingpolitik. Vi välkomnar både frivilligorganisationernas hårda arbete liksom den våg av medmänsklighet som vanliga göteborgare har visat.  Inte sedan andra världskriget har så många människor på flykt kommit till Sverige och Göteborg som under de senaste veckorna.

Göteborgs stad har under hösten tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Tusentals av stadens anställda, från socialsekreterare, till lärare, sliter dag och natt för att försöka åstadkomma ett så bra mottagande som möjligt. På samma sätt arbetar Migrationsverkets personal i dubbla skift, sju dagar i veckan, för att kunna garantera en rättssäker asylprövning. Mycket har gjorts ? och mer måste göras.

Men en anständig flyktingpolitik kräver ordning och reda i mottagandeprocessen. De som kommer hit, på flykt från krig och förtryck, ska självklart få sin asylrätt prövad. Den som har skyddsbehov ska få stanna, medan den som saknar detta måste lämna landet. Så ställer Sverige upp för de som är i störst nöd. Shadiye Heydari (S)

En ökad asylinvandring innebär på kort sikt utmaningar för Sverige. På längre sikt stärker det Sverige, då människor får möjligheten att bidra med sina resurser. För att ge den möjligheten behövs snabba vägar in i utbildning och jobb, där de nya svenskarnas kunskaper valideras, kompletteras och matchas mot arbetsmarknaden. Vi vet att våra nya svenskar ? precis som alla andra ? vill arbeta, utbilda sig och komma in i samhället. Den möjligheten ska samhället ge.

En ansvarstagande flyktingpolitik kräver samarbete. Alla kommuner måste ta sitt ansvar. På samma sätt måste alla EU:s medlemsstater bistå och stötta varandra. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att detta ska bli verklighet. Det är inte rimligt att vissa länder vägrar att ta emot människor på flykt när vi ser de hemskheter som utspelar sig i Shingal, Aleppo och Mosul.

Samverkan spelar en viktig roll. Regeringen ger tio miljoner kronor till Röda korset för att stärka de ideella krafterna, och ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att samordna de insatser som görs och krävs. Tillsammans kan vi hjälpa fler. Gärdsåsskolan i Bergsjön fungerar redan i dag som transitboende för över hundra flyktingar. I samarbete med frivilligorganisationer inrättar nu Göteborgs stad fler akutboenden för barnfamiljer, där de som flyr ska kunna hämta andan efter sin långa resa. Ingenting kan vara viktigare än att barnen får känna trygghet.

Flyktingmottagandet måste förbättras. Men att säga att politiken står passiv stämmer inte överens med de insatser som görs. Frivilliga, politiker, fotbollstränare och poliser ? tillsammans fortsätter vi alla att verka för att den generösa flyktingpolitiken och en fungerande flyktingmottagning upprätthålls.

Shadiye Heydari
Mattias Jonsson

riksdagsledamöter (S) för Göteborg

facebook Twitter Email