Anna Johansson invald i Verkställande utskottet

Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson blev alldeles nyss invald i partiets Verkställande utskott.

”Ikväll har jag blivit vald till Socialdemokraternas verkställande utskott. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Det känns fantastiskt hedrande att få det fina förtroendet att verkställa vår politik.”

facebook Twitter Email