Anna Johansson: Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor

Sverige ska ha en jämlik skola baserad på kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Föräldrar och elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – inget annat. Därför går vi till val på att förbjuda religiösa friskolor skriver Anna Johansson i GP idag.

Lars Adaktusson (KD) försöker på GP Debatt den 19/3 få det att framstå som att vi Socialdemokrater på något sätt skulle ifrågasätta religionsfriheten. Men jag har svårt för att förstå kritiken om att ett förbud mot religiösa friskolor skulle gå till angrepp mot religionen. Frågan handlar inte om rätten till tro eller inte, det handlar om att skolan ska vara en plats fri från religiösa inslag. Läs hela artikeln på GP här

facebook Twitter Email