Angeredsrektor ny ordförande i Norra Hisingen

Patrik Gladh föreslås bli ny ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd.

Han ersätter Tord Karlsson som utses till kommunalråd. Socialdemokraternas valkommitté motiverar sitt förslag med att Patrik Gladh har en lång och bred erfarenhet från bland annat SDN, vilket gör att han kan fortsätta arbetet för ett jämlikt Göteborg. Den 21 april tar Göteborgs kommunfullmäktige ställning till förslaget – och Patrik väntas få stort stöd för att bli ny ordförande i Norra Hisingen. 

– Jag är oerhört hedrad av förtroendet att få vara med och leda verksamheten i Norra Hisingen. En stark och effektiv välfärd är viktig för medborgarnas förtroende för det allmänna, säger Patrik Gladh som själv bor i Rödbo på Hisingen. Som mångårig rektor på Angeredsgymnasiet vet Patrik vilket avgörande roll skolan har för målet om ett jämlikt Göteborg. – Under min tid som rektor på Angeredsgymnasiet har jag sett både den djupa segregation som skär tvärs igenom samhället och den styrka som finns hos våra barn och ungdomar i att vilja prestera och kunna ta sig vidare i livet.

Tidigare har Patrik suttit i Bostadsbolagets styrelse, samt haft uppdrag i Göteborgs kommunfullmäktige. Sedan valet 2014 har han varit ersättare i Norra Hisingens stadsdelsnämnd och vice ordförande i Göteborg Energi. 

facebook Twitter Email