Angående val av ny kommunstyrelseordförande i Göteborg

Pressmeddelande

 

Anneli Hulthén har valt att fr.o.m januari 2016 lämna sin post som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Det socialdemokratiska partidistriktet i Göteborg ska nu utse en ny gruppledare.

Så vitt vi vet har kommunsverige aldrig tidigare hanterat ett byte av en kommunstyrelseordförande där kommunstyrelsens ledamöter är valda genom ett proportionellt valsätt. 

”För oss är det självklart att i ett politiskt parti är det medlemmarna som i demokratisk ordning utser sin främsta företrädare i kommunen” säger Anna Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

”Vi ska givetvis följa kommunallagen. Därför har vi frågat jurister som är experter på kommunallagen som bekräftar att den ordning vi föreslår inte strider mot denna. Inte heller finns det något som säger att den person som ska väljas behöver sitta i kommunstyrelsen idag, dock då valet sker”

?På samma sätt som vi inte lägger oss i hur andra partier väljer företrädare, är det en orimlig tolkning av lagens intention att andra partier skulle ha något inflytande över vem vi väljer till gruppledare”.

 

Partidistriktets styrelse förordar följande hantering i frågan:

1. Anneli Hulthén avsäger sig och som en följd av det blir förste ersättaren ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

2. Den person Socialdemokraterna valts som ny gruppledare väljs in i kommunstyrelsen som ny förste ersättare.

3. Den nytillträdda ordinarie ledamoten avsäger sig sin plats. Den person som Socialdemokraterna valt som ny gruppledare blir ny ledamot i kommunstyrelsen, och är därmed valbar som kommunstyrelseordförande.

4. Den nuvarande förste ersättaren i kommunstyrelsen återväljs som ersättare i kommunstyrelsen.

5. Kommunfullmäktige väljer ny ordförande för kommunstyrelsen. 

”Göteborg är en fantastisk stad med stor potential där många vill bo och de nya jobben skapas. Men det är också en stad med stora utmaningar. Därför ser vi nu fram emot att fortsätta bygga ett jämlikare Göteborg för alla” säger Anna Johansson.


Presskontakt:

Eva-Marie Rasmusson, förste ombudsman Socialdemokraterna i Göteborg, tel 0727-167333 
Anna Johansson, ordförande Socialdemokraterna i Göteborg, tel 0707-618769

facebook Twitter Email