Amalia från Göteborg kandiderar till ordförande för SSU!

Amalia Rud Pedersen, vice ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, tillkännagav idag att hon kandiderar till ordförande för Sverige socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU. Vi passade på att ställa ett par frågor till henne.
Varför kandiderar du?
”Jag kandiderar till ordförande för SSU för att jag tror att förbundet behöver återta sitt fokus på det som är vår huvuduppgift – att bli Sveriges största lokalpolitiska ungdomsförbund.”
Vad innebär det mer exakt?
”SSU måste bli starkare lokalpolitiskt. Väldigt mycket av de problem som vi ser i samhället idag är problem som vi bara kan lösa om vi har en lokal förankring och lokala lösningar. Våra lokala SSU-organisationer måste få hjälp att bli starkare. Det är jättebra att vi försöker påverka regeringen när partiet befinner sig i regeringsställning, men vi måste också rikta in oss på att lösa problemen där de faktiskt finns, vad gäller exempelvis skolan, bostadsbyggandet och segregationen.”

Valet av SSU-ordförande sker under ungdomsförbundets nationella kongress som går av stapeln i månadsskiftet juli-augusti.

facebook Twitter Email