Älska barnböcker!

"Jag vill stödja föräldrar och barn att läsa mer” säger Gunilla Carlsson som i Sveriges riksdag arrangerade ett seminarium om barn och läsande. Författaren Martin ”LasseMajas detektivbyrå” Widmark medverkade.

Av läsande blir barn bättre på att kommunicera, på språket, utvecklar det logiska tänkandet, ger beredskap att klara nya situationer och förbättrar koncentrationen. Bland annat. Ändå läser vuxna och barn allt mindre. Det vill Gunilla Carlsson, vice ordförande för riksdagens kulturutskott, ändra på.

”Jag vill stödja föräldrar och barn att läsa mer” säger Gunilla Carlsson som på onsdagsmorgonen i Sveriges riksdag arrangerade ett seminarium om barn och läsande. ”Läsförståelsen är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga genvägar. Föräldrar måste läsa mer med sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen.”

”När vi investerar i läsande ger det ett rikare samhälle för alla och det utvecklar den svenska modellen” fortsätter Gunilla. ”Barnböcker skapar kreativitet vilket banar väg för nya kreativa jobb. Jag älskar barnböcker” säger Gunilla Carlsson.

Författaren Martin ”LasseMajas detektivbyrå” Widmark medverkade på riksdagsseminariet och berättade hur han som författare med enkla medel skapar läsintresse. ”Läser man till barn i 4-5 års-åldern kommer de till skolan med dubbelt så stort ordförråd. Utmana barnet. Handlingen ska vara på gränsen till för svår, men orden ska vara lätta att ta till sig. Så växer läsintresset och lust att läsa ännu en bok.”

Martin ingår i regeringens läsdelegation som är del av regeringens satsning Hela Sverige läser med barnen. Delegationen har i uppdrag att samla insatser för läsning inom skola, kultur, idrott och föreningsliv och utanför skolan. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

facebook Twitter Email