Alla ska kunna leva på sin lön

De borgerliga partierna är tydligt överens på en punkt. Att överge den svenska modellen. Istället för att låta parterna på arbetsmarknaden ha ansvaret för lönebildning och anställningsvillkor vill de borgerliga partierna att politiker ska sätta agendan. En skrämmande utveckling om du frågar mig och resten av oss som värnar om arbetsmarknadsparternas inflytande. Gunilla

Den modell som de borgerliga partierna förespråkar känns främmande. En utveckling där parterna inte längre förhandlar fram överenskommelser sinsemellan skulle vara ett hårt slag mot Sveriges och Göteborgs konkurrenskraft.

Varken jag eller socialdemokratin förnekar de stora utmaningar vi står inför med många nyanlända. Men personligen motsätter jag mig kraftigt att avveckla den svenska modellen. En modell som bidragit till att Sverige har näst högst sysselsättningsgrad i hela OECD.

Kostnaden för att anställa kan absolut diskuteras. Men anställda i Sverige måste också kunna leva på sig lön. Jag vill inte se en utveckling där lönerna blir så låga att arbetstagare måste lyfta statliga bidrag samtidigt som de arbetar för att kunna överleva. En vardag som bland annat många britter lever i idag. Sänkta löner blir dyrare för staten.

Nu sjunker arbetslösheten snabbt och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på åtta år. De lediga jobben är fler än någonsin! Arbetsförmedlingen har över 100 000 lediga jobb att förmedla men måste bli bättre på att möta upp arbetsgivares behov genom till exempel korta anpassade utbildningar. Snabbspåren ser jag där som ett bra initiativ.

Den svenska modellen behöver utvecklas med investeringar i utbildning som rustar arbetssökande att ta de lediga jobb som finns ? inte avvecklas som de borgerliga partierna vill göra. Mitt mål är att alla som jobbar i Sverige ska kunna leva på sin lön.
Gunilla Carlsson (S)
riksdagsledamot för Göteborg

 

.

facebook Twitter Email