Aktiva åtgärder för fler jobb

I vårt valmanifest har vi socialdemokrater reformer för 40 miljarder kronor. Vi vill lyfta skolan, få ner arbetslösheten till lägsta nivå i EU och garantera alla unga utan arbete eller utbildningsplats en sådan inom 90 dagar. I Göteborg handlar det bland annat om mer är 3 000 nya platser inom vuxenutbildningen till unga som saknar gymnasiebetyg.

Det är aktiva och handlingskraftiga åtgärder. Sverige är ett bra land – men något håller på att gå sönder med välfärden och sammanhållningen. Det duger inte att som Moderaterna först sänka skatten med 130 miljarder kronor – och sedan torrt konstatera att budget saknas för att göra något åt arbetslösheten, fallande skolresultat och växande andelar av ungdomskullarna som riskerar att slås ut.

Vi finansierar våra satsningar fullt ut. Men någonstans måste vi ta pengarna. M har sänkt krogmomsen och arbetsgivareavgiften för unga – något som oberoende bedömare, Konjunkturinstitutet och IFAU, har konstaterat haft liten effekt för sysselsättningen för unga – men som är extremt dyrt. Det kostar staten mer än 22 miljarder kronor varje år. IFAU beräknar kostnaden för de fåtaliga tillkommande arbetstillfällena för 25-åringar till mellan 1,6 till 7,6 miljoner kronor per jobb – varje år!

De resurserna vill vi använda effektivare och riktat mot ungdomsarbetslösheten och de fallande skolresultaten. Det är en viktig del av finansieringen av de 40 miljarderna i vårt valmanifest.
Men även om dessa åtgärder gav få nya jobb när de infördes, som alla experter är överens om, får det inte effekter om pengarna plötsligt dras bort?

Det är branscher med stark konkurrens och prispress. Företagen överanställer inte unga för att de blir billigare. För att hålla kostnaderna nere har man så många anställda som verksamheten kräver, inte fler.

När skatterna och avgifterna sänktes ökade först marginalerna och sedan hölls prisutvecklingen tillbaka av det starka konkurrenstrycket, enligt Konjunkturinstitutets analys. Det har ätit upp en del av den förbättrade lönsamheten. Om nu moms och avgifter normaliseras blir effekten sannolikt att de prisökningar som hållits tillbaka faller ut, inte att man gör sig av med personal som behövs för driften.

Hamburgaren eller dagens lunch blir några kronor dyrare. Eftersom Sverige balanserar på randen till deflation – det vill säga fallande priser vilket slår mot sysselsättningen – skulle det närmast vara till nationalekonomisk välsignelse.
För oss konsumenter handlar det om några kronor. Det kan det vara värt när pengarna går till att få arbetslösa unga i arbete och lyfta skolan. För oss är det viktigare än skattesänkningar.

 

ANNELI HULTHÉN, Kommunstyrelsens ordförande (S)
ANNA JOHANSSON, Riksdagskandidat (S) för Göteborg

 

Artikeln är tidigare publicerad i GT

facebook Twitter Email