Jonas Attenius: 80 miljoner för göteborgarnas bästa

Under onsdagen klubbade kommunstyrelsen ett paket åtgärder där vi socialdemokrater lyckats förhandla igenom flera viktiga idéer. Bakgrunden är att kommunens intäkter för året ser ut att bli 80 miljoner högre än tidigare väntat. Högerstyret saknar majoritet för att bestämma hur pengarna ska användas och har därför förhandlat med oss och Demokraterna. Vi har lyckats förhandla igenom flera viktiga satsningar, bland annat:

Informationskampanj om vaccin. Nyligen visade en rapport från Folkhälsomyndigheten att vaccinationsgraden skiljer sig kraftigt åt beroende på födelseregion. Människor från Nordafrika och övriga Afrika ligger särskilt efter. Vi vet också att utrikesfödda generellt varit mer utsatta för smittan än inrikesfödda. Denna folkhälsoklyfta kan vi aldrig acceptera. Därför har vi drivit igenom 3 miljoner till förstärkta informationskampanjer. Kommunen har ett stort antal kommunikatörer och tolkar. De kan bidra till att stoppa pandemin.

Kameror i kollektivtrafiken. I fjol såg regeringen till att uppdatera kameralagstiftningen så att det inte längre behövs ett tillstånd för kameraövervakning i kollektivtrafiken. Sedan dess har högern varit passiv. De har inte lyft ett finger för att få upp fler kameror. Därför har vi tagit initiativ och drivit igenom 15 miljoner för fler kameror, framförallt på och kring hållplatser. Polisen har efterfrågat fler kameror, då det hjälper dem klara upp många brott. När polisen efterfrågar förstärkning kan man alltid lita på oss socialdemokrater.

Fler lokaler i förorten. Fler kameror och starkare ordningsmakt är dock inte tillräckligt om vi ska få bort otryggheten, särskilt inte i våra förorter. Ska vi vända utvecklingen behöver även utsatta områden få tillgång till lokaler för folkliv, föreningar och företag – sånt som gör ett område tryggt och trivsamt. Idag finns både drivna entrepenörer och engagerade föreningar i dessa områden som inte hittar någonstans att bedriva sin verksamhet. Det är rent slöseri. Därför har vi drivit igenom ett uppdrag om att ta fram fler lokaler, med fokus på utsatta områden.

Idrottssatsingar. Idrottsföreningar får ekonomiska lättnader i form av minskade avgifter och hyror på kommunala anläggningar. Därtill skapas en pott pengar för idrottsprojekt som riktar sig till unga.

Än en gång är det Socialdemokraterna som står för idéerna, reformerna men framförallt verkstaden i Göteborgs kommunpolitik – och detta utifrån vår oppositionsroll. Valet börjar närma sig. Jag kommer göra allt för att vi efter valet ska ha ännu större möjligheter att driva igenom socialdemokratisk politik.

Jonas Attenius (S)
Gruppledare i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email