32 riksdagsmotioner från S i Göteborg

Onsdagen den 5 oktober avslutas Riksdagens allmänna motionstid då riksdagens ledamöter har haft möjlighet att lämna in förslag. Från Göteborg sida har de fyra ledamöterna, Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson, Shadiye Haydari och Johan Büser tillsammans lämnat in 32 motioner med förslag för att skapa ökad framtidstro och utveckla den svenska modellen.

Nedan kan du läsa samtliga motioner som Göteborgs ledamöter lämnat in till Riksdagen*

Mattias Jonsson

–          Lex Laval

–          Stimulera tekniska innovationer inom offentliga sektorn

–          Skydd mot tredje man vid misstänkt vapenbrott

–          Infrastruktur i Västsverige

–          Förstärkt rättsskydd för trafikskadade

–          Minskad användning av plastpåsar

Gunilla Carlsson

–          Nationell strategi för att minska matsvinet

–          Jämlik hälsa (tillsammans med Shadiye Heydari)

–          Rätt till heltid

–          Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer

–          Näringspolitik för fler jobb i Västsverige 

Shadiye Heydari

–          Särskilt pedagogiskt stöd

–          Föräldrar med funktionsnedsättning

–          Jämlik hälsa (tillsammans med Gunilla Carlsson)

–          Mun- och tandhälsa

–          Tandhälsa för pensionärer

–          Barn i behov av personlig assistans

–          Erkänn kurdernas rätt till självbestämmande

–          En jämlik barndom

–          Sjukvård på lika villkor i hela landet

–          Kraftsamling för barns rätt till kunskap om sina rättigheter

–          Äldre fattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle

–          Spelreklam och spelmissbruk

–          Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer

Johan Büser

–          Utbildningen i Västsverige

–          Obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn

–          Namnbyte Försvarsmedicincentrum i Göteborg

–          Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

–          Transpersoners situation i samhället

–          Stjärnfamiljers möjlighet att adoptera

–          Samverkan mellan skola och arbetsliv

–          Företag i Västsahara

*Sidan uppdateras med direktlänkar till motionerna allt efter att motionerna i sin helhet publiceras på Riksdagens hemsida.

facebook Twitter Email