Ann-Sofie Hermansson om det nya Göteborg

Ann-Sofie Hermanssons tal från höstens årsmöte om det nya Göteborg som nu växer fram och om hur det blir en bättre stad för alla. Utvecklingen är helt nödvändig och nu behöver vi se till att den kommer alla till del.

Vänner!

”It’s a place to embrace change … Enormous change.” Så uttryckte sig nyligen Rough Guides i en positiv artikel om varför man bör åka på weekend till Göteborg. Det är här det händer – och det som händer är unikt. När du åker hit: missa för allt i världen inte att fånga in känslan och dynamiken i det enorma utvecklingssprång som den här stan är inne i.

Det där med att omfamna förändringen slog an hos mig. I just den attityden – i det varma och optimistiska famntaget om det nya Göteborg som växer fram: precis där ligger nyckeln till fortsatta framgångar för det här partiet och den här stan. ”It’s a place to embrace change.” Om vi omfamnar förändringen kommer vi också att äga framtiden.

I mitt ledarskap kan jag ibland känna mig som kapten och ibland som en vägvisare. Men oftast känner jag mig som byggare. För mig handlar förändringen om att bygga nytt – och göra det längs tre spår. Vi bygger en ny stad. Vi bygger ett nytt parti. Och vi bygger en ny framtid. Låt mig ägna en liten stund åt hur spåren ser ut och hur de hör samman.

Vi bygger en ny stad. Låt mig börja där. Det har talats länge om det nya Göteborg. Det har lagts massor av tid på att skapa visioner och på att ta sig igenom snåriga politiska processer. Nu är vi äntligen i skarpt läge. Nu börjar vi äntligen komma igång med den praktiska leveransen.

De senaste månaderna har byggprocessen tagit fart. Jag tror att jag uppåt 10 första spadtag bakom mig i år. Särskilt i och med att den nya Hisingsbron och övertäckningen av E 45 har börjat realiseras har vi kommit in i en ny fas. Tidigare kunde man säga att vi i rask promenadtakt drev processen framåt. Nu har vi kommit in i det stora utvecklingssprånget.

När jag säger äntligen menar jag verkligen äntligen. Det är en lättnad att på allvar börja röra sig från teori till praktik. Vi har fantastiska framtidsplaner för Göteborg. Vi ska fullfölja Västsvenska paketet och Älvstaden. Vi ska göra mycket även på andra håll i stan. Det är riktigt spännande att uppleva dynamiken när planerna nu steg för steg förverkligas.

Någonstans kring år 2030-2035 kommer stan att ha genomgått en grundlig modernisering:

I det nya Göteborg kommer det vara enklare att förflytta sig, att arbeta och att göra affärer. I det nya Göteborg kommer stadsmiljöerna vara mer öppna, funktionella och levande. I det nya Göteborg kommer stadsbebyggelsen och vattnet att – för första gången på 100 år – ha ett nära och livligt samspel.

Jag ska erkänna att jag redan nu börjar bli väldigt förtjust i denna moderniserade stad. Det kommer att bli lite besvärligt att bygga sig dit, men för min del finns det ingen tvekan om att det med mycket god marginal är värt besväret.

Jag känner snarare att det är ett stort privilegium att få vara en aktiv del i denna utvecklings-boost. Det är en ynnest få kavla upp ärmarna och hugga tag i utvecklingsarbetet. Det här är inget mindre än en ”once in a lifetime opportunity”.

I byggandet av det nya Göteborg är jämlikheten en helt avgörande komponent. Vi behöver utnyttja utvecklingssprånget till att successivt öka jämlikheten. Vi måste väva ihop stan.

Att öka jämlikheten handlar om anständighet. Ett modernt samhälle måste garantera att den som har det sämst ändå har det skapligt.

Att öka jämlikheten handlar även om rationalitet. Studier har visat att mer jämlikhet ger massor av bra saker: högre tillväxt, bättre folkhälsa, ökad medellivslängd, stärkt tillit, vassare utbildningsresultat och mindre missbruk.

Att öka jämlikheten är alltså både rätt och smart: en perfekt kombo.

Så vad händer då i praktiken?

En positiv faktor är att Framtidenkoncernen nu beslutsamt går in för att lyfta de socialt mest utsatta områdena. Nyproduktionen trappas upp i ytterstaden. Det blir en mycket viktig vitamininjektion. Samtidigt vidtas en rad åtgärder för att skapa tryggare och mer attraktiva boendemiljöer. Det rör sig bl a om att renovera och rusta upp befintligt bestånd i god takt, om att hålla servicekontor öppna längre samt om att locka de skickligaste medarbetarna till de tuffaste uppdragen. Hammarkullen och Backa är exempel på områden där det nu sker en hel del.

En annan positiv faktor är att näringslivet involverar sig. Många företag vill göra mer. Från stadens sida behöver vi möta detta intresse. Ett nytt samverkansforum ska fungera som katalysator för företagens jämlikhetsengagemang. Angeredsutmaningen är ett exempel på hur bra det kan fungera. Där får alla stort utbyte av att företagen satsar på gymnasieungdomarna.

Till detta ska läggas att budgeten för 2018 inkluderar ett rejält jämlikhetspaket. 2017 satsar vi ca 40 miljoner kr. Nästa år går ytterligare ca 28 miljoner kr till en rad satsningar:

En av dem är en ny utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinder. Den ska i systematisk verksamhetsutveckling driva fram bättre arbetssätt och metoder.

I en annan satsning ska nya medel för jämlikhetsarbetet i de mest utsatta områdena användas för att bl a förbättra ungas situation, stimulera föreningslivet och öka tryggheten.

En tredje satsning går ut på att via utökade resurser till specialåtgärder för etablering på arbetsmarknaden göra det lättare inte minst för nyanlända att ta sig fram till ett fast jobb.

Ytterligare en satsning ska lyfta det tidiga lärandet: genom att boosta ”Staden där vi läser för våra barn”, utvidga det familjecentrerade arbetssättet till skolåldern samt utveckla åtgärderna för ökad skolnärvaro.

Detta var bara delar i det senaste paketet.

Att skapa ett jämlikt Göteborg är inte gjort i en handvändning. För att nå reella resultat krävs ett gediget arbete över många år. Men efter en god start är det nu dit vi är på väg. Jämlikhetsarbetet har fått fäste. Det finns ett starkt jämlikhetsperspektiv i det pågående utvecklingssprånget. Detta är mycket glädjande. Ökad jämlikhet är en vinstaffär för alla göteborgare.

Vänner!

Vi bygger inte bara en ny stad. Vi bygger också ett nytt parti. Det här är – och måste vara – ett parti i ständig utveckling. Förnyelsen ligger i DNA:t. Följer man inte aktivt med i allt som händer och sker riskerar man att snabbt bli irrelevant. Där ska vi socialdemokrater aldrig hamna.

Inför det stundande valåret känner jag att jag blir alltmer optimistisk kring vad vi åstadkomma här i Göteborg. Jag tror att vi har en jättepotential att ta tillvara.

Dels upplever jag att det interna engagemanget växer sig allt starkare. Organisations- och aktivitetsmässigt har vi definitivt lagt in en högre växel redan nu under hösten. Särskilt glädjande tycker jag att det är personer från flera olika grupper i samhället tar ställning och går in i partiet. Vi har breddat rekryteringsbasen. På flera sätt har det blivit ett slags nystart.

Dels upplever jag att det finns en stor efterfrågan på kompetent, vettig och lösningsfokuserad socialdemokrati. Folk är ohyggligt trötta på populism, faktaresistens och fake news. Vad de vill ha är i stället raka motsatsen: den seriösa och sympatiska sossen. Det är på många håll mycket populärt att vi är som vi är.

Ett exempel är den utmärkta responsen på de trygghetsdialoger som vi genomförde i stadsdelarna med avslut i våras. De föreningar som deltog – och det var många – var nästan utan undantag mycket glada över att bli tagna på fullaste allvar i en uppriktig och skarp diskussion. Att vi sedan förmådde leverera snabbt och bra på de förslag som kom fram gjorde inte saken sämre. De åtgärder för ett tryggare Göteborg som ska sättas in under 2018 är till stor del baserade på dialogerna.

Paketet handlar bl a om att (1) förlänga öppettiderna för vissa bibliotek och ungdomsverksamheter, om att (2) i en Purple Flag-satsning med fastighetsägarna i city skapa en fungerande kvällsekonomi och därigenom ökad trygghet, om att (3) reda ut hur föreningar ska få mer tillgång till stadens lokaler, om att (4) administrativt stötta föreningar i utsatta områden, om att (5) utvidga det utåtriktade trygghetsarbetet, genom fler fältassistenter och mer samarbete med ideell sektor, samt om att (6) säkra avhopparverksamheten för f d kriminella och samordningen mot våldsbejakande extremism. Allt detta ska läggas till det robusta trygghetsarbete som redan bedrivs. Inte minst fungerar ”Trygg i Göteborg”-modellen, som finns i varje stadsdel, bättre och bättre. Det är en tät samverkan mellan polisen, stadsdelsförvaltningen och andra aktörer för ökad trygghet.

Sammantaget är trygghetsdialogerna en riktigt upplyftande illustration. Här har vi en socialdemokrati som lyssnar, agerar och verkligen gör skillnad.

Ett annat exempel på hur sossigheten efterfrågas är den rad av uppgörelser för Göteborgs bästa som vi på sistone fått till både inom staden och med externa aktörer. Genom att arbeta pragmatiskt och resultatorienterat har vi fått ett starkt gensvar. Vi har kunnat ta stora steg åt rätt håll i viktiga frågor. Vi har bl a (1) startat en bra process för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med nya arenor, (2) sett till att Ostindiefararen stannar i Göteborg, (3) sytt ihop en urstark kollektivtrafiksatsning inom ramen för Sverigeförhandlingen, (4) lockat Geelys europeiska innovationscenter till stan och (5) säkerställt att det nya, statligt finansierade elektromobilitetslabbet med all sannolikhet landar på Lindholmen. Detta hade aldrig gått att ro i land utan just det sossiga förhållningssättet.

Ytterligare ett exempel finns i de reaktioner som jag får när jag är ute och träffar göteborgare. Jag har mina öppna luncher på fredagar. Jag försöker även i övrigt röra mig runt i stan så mycket det bara går. Vad jag möts av är ett jättestort intresse av att presentera sina problem och förslag för rediga socialdemokrater. De vet att vi lyssnar och verkligen försöker ta tag i saken – vad det än må röra sig om. Vänder man sig till en sosse når man ofta fram. Vänder man sig till något annat parti kan man vara ganska säker på att man kammar noll. Det grundläggande förtroende för oss finns där – även om det ibland slumrar under ytan. Nu gäller det att väcka det till liv och att göra det mer operativt. Dit skulle många vilja komma.

Vänner!

Vi har riktigt goda möjligheter att göra en riktigt bra valrörelse och att nå fram till ett riktigt bra valresultat. Vi har en nystart på gång – och ska fixa framgångarna genom att bara vara oss själva. Det är sossigheten som är vinnarformeln.

Vänner!

Vi bygger inte bara en ny stad och ett nytt parti. Vi bygger också en ny framtid. Det här är ett parti som ständigt måste söka sig vidare i den mer specifika idéutvecklingen. Vi måste vara vassast på att lyfta blicken mot horisonten och se de stora dragen. Detta är en förutsättning för att hitta rätt även på kort sikt.

Vad som hela tiden slår mig är hur otroligt moderna vi har gått och blivit. Den vision och riktning som vi målar upp är det absolut senaste. Nyare än så går det inte att bli.

Saken är den att den svenska modellen – i sin moderna tappning – är stekhet. Lyssnar man på vad som sägs utanför landets gränser är det tydligt att den är djupt respekterad – ja faktiskt mer respekterad än någonsin. Stora delar av policyvärlden älskar den. Dess utformning och upplägg – med jämlikhet, trygghet och resultatinriktad reformism som grundbultar – har numera en urstark ställning.

I den internationella policyvärlden liknar IMF och OECD, tidigare nyliberala fanbärare, alltmer socialdemokratiska tankesmedjor. Båda pratar om att minska ojämlikheten och öka tryggheten – om att bygga skyddsnät och ge alla en chans. Det som vi tjatat om i 100 år är nu det mest uppdaterade policybudskap som man över huvud taget kan tänka sig. Vi ligger helt i framkant av idéutvecklingen.

Jag gillar skarpt att EU-toppmötet landar i Göteborg om knappt tre veckor. Det är en ära för stan att få ta detta ansvar. Under ett drygt dygn är det vi som ”bär” EU-samarbetet. Det är stort.

Men jag tycker om möjligt ännu bättre om att Europa kommer till Göteborg för att behandla precis de frågor som vi driver och helst av allt vill diskutera. På agendan finns – inom en bred ram av social hållbarhet – klockrena ämnen som jämlikhet, jämställdhet, inkluderande tillväxt och schyssta jobb. EU-ledarna kommer att prata om ett mer jämlikt Europa. Här arbetar vi aktivt för ett mer jämlikt Göteborg. Allt hänger ihop – och vi ligger längst framme i täten. Det är vi som har närmast till framtiden.

Vänner!

”This is a place to embrace change”. Det är här – i vårt alldeles egna Göteborg – som allt detta faktiskt sker. Det är göteborgarna som nu står för den kanske mest dynamiska stadsutvecklingen i hela Europa. Vilket utvecklingssprång! Det är nästan så att man får nypa sig i armen.

Vi ska omfamna denna förändring. Det är i det varma och optimistiska famntaget om det nya Göteborg som nyckeln till våra fortsatta framgångar finns. Om vi omfamnar förändringen kommer vi att äga framtiden. Och om vi omfamnar förändringen kommer vi till att börja med att göra ett förbaskat bra val.

Två av mina hjältar har fångat vad det hela handlar om. De gjorde det med olika grad av elegans, men med samma träffsäkerhet. Göran sade vid några tillfällen: ”Man kan inte backa med röven före in i framtiden”. Palme uttryckte i sitt klassiska citat: ”Vi har underbara dagar framför oss”. Sammantaget är budskapet glasklart. Förändringen är inte bara nödvändig. Den är också positiv och vacker.

Vänner!

Göran och Palme hade älskat att stå där vi nu står. De hade älskat att se den framtidsbild som vi nu ser.

Det är vi som bygger det nya Göteborg. Det är stort. Det är rätt. Och det är fantastiskt roligt.

facebook Twitter Email