Aktuell information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad 200327 kl.11.40.

Göteborgs partidistrikt har vidtagit ett antal åtgärder i sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Var därför noga med att kolla er mail och partidistriktets hemsida kontinuerligt.
• Alla öppna möten (möten som är öppna för allmänheten, inte bara medlemmar) ställs in eller skjuts upp.
• Vad det gäller interna partimöten får beslut om genomförande eller inte fattas av varje enskild organisatör.
• Distriktsårskongressen är uppskjuten. Nytt datum är inte satt.
• 1 maj-firandet ställs om och hålls digitalt. Läs mer här.
• Partidistriktet erbjuder verktyg och kunskap för att hålla möten via videokonferens. Kontakta partidistriktets expedition om din förening är intresserad, kontaktuppgifter längst ned.
• Partidistriktet har pausat sin dörrknackningsverksamhet samt uppmanat föreningarna att göra detsamma.
• Partidistriktets stadsdelskretsar har fått dispens att skjuta upp sina årsmöten till senast 30 juni 2020.
• Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra. Många medlemmar tillhör riskgrupper vilket gör detta extra viktigt.

Möten, utbildningar och aktiviteter som ställs in eller skjuts upp:

Lördag 28 mars: Årsmöte med Centrums stadsdelskrets.

Lördag 28 mars: Årsmöte med Lundbys stadsdelskrets.

Söndag 29 mars: Utbildning för gruppledare.

Måndag 30 mars: Möte om ett tryggare Gårdsten.

Måndag 30 mars: Medlemsmöte med Lundby S-förening.

Måndag 30 mars: Möte med S-seniorer.

Tisdag 31 mars: Medlemsmöte med Majornas S-förening.

Tisdag 31 mars: Filmbesök ”Les Miserable” med stadsdelskretsarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Lördag 4 april: Distriktsårskongress.

Onsdag 8 april: Pubkväll med Linnéstadens S-förening.

Måndag 20 april-söndag 17 maj: Vårkampanj.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller [email protected]

facebook Twitter Email