8 steg för politiskt påverkansarbete

Utöver att skriva motioner och driva på internt kan din förening påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning.

1. VARFÖR PÅVERKA? Sätt ord på varför det är viktigt för er att påverka i en viss fråga. Formulera ett tydligt budskap som besvarar; Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Hur bidrar ert förslag till lösningen? Formulera dig konkret och specifikt.

2. VEM BESTÄMMER VAD? Ta reda på hur beslutsprocesserna för frågan ser ut. När ska eventuella utredningar vara klara? När är remisstiden? När fattas beslut? Identifiera de personer som beslutar om frågan. Lista också dessa personers rådgivare och inspiratörer.

3. VEM TYCKER VAD? Gå igenom motioner, uttalanden i media och partiernas program.
Ta även reda på hur ungdomsförbund, enskilda förtroendevalda, myndigheter, intresseorganisationer och den allmänna opinionen ställer sig i frågan.

4. SÄTT MÅL! Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut du vill ska fattas. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppfyllt och det är dags att fira.

5. SAMARBETA MED ANDRA Skapa gärna allianser med andra som stödjer dina förslag. Det stärker trovärdigheten i budskapet. Oväntade samarbeten intresserar dessutom ofta media.

6. SKRIV EN RAPPORT Sammanställ en rapport om sakfrågan. Den bör lyfta fram fakta och statistik samt alla argument som talar för ditt förslag. Rapporten är en bra bas för bland annat politikerkontakter, debattartiklar och en eventuell kampanjsida.

7. SKICKA INFORMATION TILL OCH TRÄFFA NYCKELPERSONER Skicka regelbundet viktig information till de förtroendevalda i Europaparlamentet, riksdagen, regionerna och kommunerna som är intresserade av frågan och be om personliga möten.

8. FIRA! Fira segrarna! Tacka dem som hjälpt till. Utvärdera och sätt igång med nästa område!

facebook Twitter Email