Politikutvecklingsgrupperna

Vi utvecklar politiken, därför behöver vi dig!

Inom Framtidspartiet Socialdemokraterna tar vi oss an vår tids stora utmaningar. Vårt mål utgår från våra värderingar och formuleras i visionen om ett jämlikare samhälle där alla kan känna frihet och framtidstro.

Ett av Framtidspartiets tre utvecklingsområden är ”Framtidsinriktad politikutveckling som ger tydliga reformer.” Därför formar vi nu kompetenta politikutvecklingsgrupper. Vi vet att vi i vårt parti har ett stort antal medlemmar som sitter på oerhört värdefull kunskap och erfarenhet inom olika sakområden. Den kompetensen ska tas tillvara.

Partidistriktets styrelse har överlämnat ett tydligt mandat åt utvecklingsgrupperna för att ta fram förslag till kommunalpolitiska program eller forma enskilda politiska förslag såväl som att arbeta med opinionsbildning inom respektive område.

Behovet av utvecklingsgrupperna finns både hos medlemmarna, förtroendevalda och i Göteborgssamhället. Medlemmarna utifrån att ges en fördjupad möjlighet att påverka politiken och de förtroendevalda för att få nya tankar och idéer liksom möjligheten att stämma av relevanta sakfrågor med engagerade partivänner.

De politiska sakfrågorna ska alltid belysas från ett feministiskt perspektiv och utgå från målet att skapa ett jämlikare Göteborg.

 

Indelning av sakområden samt ansvarspersoner             

Utbildningsutvecklingsgruppen: 
Ordförande: Robert Hammarstrand Sekreterare: Patrik Gladh

Sjukvårdsutvecklingsgruppen:
Ordförande: Håkan Linnarsson Sekreterare: Hans Aronsson

Miljö- och samhällsplaneringsutvecklingsgruppen:
Ordförande: Sofi Bringsoniou Sekreterare: Rikard Ledin

Facebookgrupp 

Arbete och näringslivutvecklingsgruppen:
Ordförande: Mattias Jonsson Sekreterare: Carin Malmberg

Sociala utvecklingsgruppen:  
Ordförande: Sara Waldenfors Sekreterare: Joakim Berlin

Kultur-, fritid och turismutvecklingsgruppen:
Ordförande: Eva Moberg Sekreterare: Lars Edmar

—————————————————————————————————————-

Utvecklingsgrupperna ska bidra till en framtidsinriktad och verklighetsnära politikutveckling som ger tydliga reformer. De ska vara motorer i partidistriktets idé- och politikutveckling och öka den ideologiska medvetenheten i viktiga frågor.

I vilken grupp vill du vara med och bidra?

Anmälan sker via epost till [email protected]

Afig = Arbetarerörelsens folkhögskola i Göteborg. Adressen är Järntorget 7.

LO = LO distriktet i Västsverige har adressen Olof Palmes plats 1.

facebook Twitter Email