Stipendiefond

Ernst Wigforss Stipendiefond utlyser stipendiet under perioden 16 november – 18 december, för sökande som tillhör arbetarrörelsen i Göteborg och är under 35 år. Ansökan gäller internationella studier och/eller ekonomiska studier och/eller annat som styrelsen finner vara i Ernst Wigforss anda. Stipendiet är på 30 000 kronor och kan ges till en stipendiat eller kan kommas att delas mellan två eller flera stipendiater. Stipendiet delas ut den 18 januari, kongressalen, Folkets Hus, Järntorget.

Ansökan sänds till:

Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt, [email protected]

Eller till:

LO Göteborg, [email protected]

Eventuella ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Eva Olofsson, 0705-74 30 03, Leif Andersson, 0702-59 09 66

facebook Twitter Email