Verksamhet

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och vi bygger vårt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar. Medlemmen är den viktigaste länken i vår organisationskedja. Som medlem kan du engagera dig på många olika sätt, i en S-fackklubb, en kvinnoklubb eller en SSU-klubb. Det är här vardagspolitiken bedrivs. Du kan också delta i studiegrupper, politikutvecklingsgrupper eller i vårt mentorskapsprogram.
facebook Twitter Email