Valkommitté

Valkommitténs sammansättning

Valda ledamöter av årskongressen fram tills årskongressen 2019
Siw Wittgren-Ahl, vice ordförande och sammankallande i beredningsutskottet: [email protected]; 070-343 96 42
Kerstin Billmark, beredningsutskottet
Alfred Johansson
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Jasmin Boroumand
Jack Rolka
Reza Talebi

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Anna Johansson, styrelsen
Ann-Sofie Hermansson, styrelsen
Mikael Hansson, facklig-politiska utskottet

Adjungerade
Ingrid Andreae och Roshan Yigit från kommunfullmäktigegruppen
Kerstin Brunnström och Joakim Hagberg från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Eva-Marie Rasmusson, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

 

Om du klickar på den röda knappen nedan kan du läsa mer om valkommitténs uppdragsbeskrivning och arbetsordning som antogs den 27 oktober 2017 och är giltig fram till år 2021.

Uppdragsbeskrivning och arbetsordning för valkommitténs arbete 2017–2021

facebook Twitter Email