Valkommité

Valkommitténs sammansättning

Valda ledamöter av årskongressen fram tills årskongressen 2019

Siw Wittgren-Ahl, vice ordförande och sammankallande i beredningsutskottet, [email protected] 070-3439642
Kerstin Billmark, beredningsutskottet
Alfred Johansson (från Höst DÅK 2016)
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Jasmin Boroumand
Jack Rolka
Reza Talebi

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Anna Johansson,styrelsen
Ann-Sofie Hermansson, styrelsen
Claes Söderling

Adjungerade
Ingrid Andreae och Ali Mooeni från kommunfullmäktigegruppen
Kerstin Brunnström och Joakim Hagberg från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Eva-Marie Rasmusson, sekreterare och försteombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

facebook Twitter Email