Kyrkopolitiska utskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Bevaka vårt arbete inom svenska kyrkan.
  • Samla och utveckla våra kyrkopolitiker
  • Vara en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen

 

Ordförande
Sara Waldenfors

Ledamöter
Lars Ola Dahlqvist
Ann Mari Eriksson
Jesper Eneroth
Marie Blomstrand
Magnus Hermansson Adler

Ansvarig ombudsman
Carina Ring

Internationella utskottet 

facebook Twitter Email