Facklig-politiska utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stärka och utveckla S-fackklubbarna genom bl a den 11e kretsen.
  • Lyfta de facklig-politiska frågorna på alla nivåer.
  • Ta fram en Facklig–politisk värvningsstrategi samt hålla den kontinuerligt uppdaterad.
  • Ta fram en plan över hur samtalet på arbetsplatserna skall öka.
  • Stöttning av arbetsplatsaktiviteter genom framtagande av flygblad, frukostpåsar med material etc.
  • Fortsätta samarbetet i partidistriktets mediegrupp (ombudsmän från bl a partidistriktet och LO)
  • Ta aktiv del i de kommande valrörelserna utifrån de valplaner som tas fram
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

 

Sammankallande
Janne Nilsson, IF Metall (vald vid årsmötet april 2016)

Ordinarie ledamöter
Mikael Hansson, Kommunal Väst, Camilla Widman, seko Göteborg, Magnus Kindmark, Elektrikerna, Annika Hansson, Tjänstemännens Sdf, Ronny Johansson, Målareförbundet, Ivy Salaris, Fastighets och Karl-Henrik Rosberg, IF Metall

Ersättare
Ulla-Britt Thor, Handels, Niklas Berglund, GS, Jane Åberg, seko Göteborg, Tomas Emanuelsson, Byggnads,  Nina Forsberg, Livs,  Lars Sjöberg, Transport, Lena Dahlqvist, Kommunal Väst

Adjungerade
Leif Andersson, LO Göteborg, Gunilla Carlsson, riksdagen, Mattias Jonsson, riksdagen, Maria Thörnqvist ABF facklig-politiska enheten, Thorbjörn Carlsson, folkrörelserna, Sebastian Borssén, SSU och Eva Olofsson, partidistriktet

Kyrkopolitiska utskottet 

Här kan du läsa utskottets 10 sätt att skapa en tryggare arbetsmarknad

facebook Twitter Email