Utskott

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott

Facklig-politiska utskottet  Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet  Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsgrupp 

facebook Twitter Email