Nomineringsanmodan

till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige samt gruppledare i kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Valkommittén som valts på distriktskongressen har ett uppdrag att bereda listorna till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige samt fastställa gruppledare i kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden. För att valkommittén ska kunna fullfölja sitt uppdrag enligt de instruktioner distriktskongressen gett dom bör inkommande nomineringarna innehålla minst två personer till varje position, en man och en kvinna. Föreningarna bör också eftersträva en mångfald av erfarenheter och bakgrunder ibland de som nomineras. I Valkommitténs uppdrag återfinns följande: ”Att bidra till partiets förändringsarbete genom förnyelse och föryngring. Det innebär att partidistriktet ska leva upp till kongressens beslut om att 25% av kandidaterna bör vara under 35 år på valbar plats. Men förnyelse innebär inte bara föryngring. Det innebär också att ge nya och gamla medlemmar i alla åldrar möjlighet att prova nya uppdrag och områden att utveckla sig inom. Partiets politiska arbete och utveckling tjänar på att många tar på sig uppdrag och byter uppdrag.” De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Kongressen har antagit en ledarskapsprofil som återfinns på hemsidan. Där finns också en kortfattad beskrivning av respektive uppdrag som vi vill att både föreningarna och de som nomineras tar del av.

Valkommittén kommer lägga fram ett förslag på listor till de uppdrag som anges i denna anmodan i mars 2018 och årskongressen den 8 april 2018 kommer fastställa dessa.

Ledarskapsprofil

Gruppledare stadsdelsnämnd

Ledamot i kommunfullmäktige

HSN-gruppledare

Ledamot i regionfullmäktige

Riksdagsledamot

Interna val

Nominera här

facebook Twitter Email