#MeToo

#MeToo Sexuella trakasserier och annan kränkande behandling.

För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden.
Partidistriktet har i många år arbetet med att försöka förebygga kränkande och sexistisk behandling inom partiet. Men än återstår arbete. Distriktsstyrelsen har därför beslutat att skärpa upp rutinerna kring det. Distriktsstyrelsen har tillsammans med LO Västsverige tillsatt en särskild grupp, bestående av partidistriktsordförande Anna Johansson, Förste ombudsman Eva-Marie Rasmusson och LO distriktets chef Bengt Forsling, för att ta emot och hantera eventuella ärenden. Vill du inte vända dig direkt till oss lokalt kan du kontakta partistyrelsen enligt information nedan.

Partistyrelsen har tillsatt en särskild grupp under ledning av kanslichef Lisa Hedin som kommer att ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman. Skriv till dem på [email protected] Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till inboxen och vi kommer att följa de riktlinjer och rutiner vi har gällande sexuella trakasserier.

Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

Tryck på namnen nedan för att få tillgång till respektive mejladress.

Anna Johansson
Eva-Marie Rasmusson
Bengt Forsling

facebook Twitter Email