Kyrkoval 2017

Den 17 september går Socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan. Vi socialdemokrater värnar om en öppen folkkyrka präglad av alla människors lika värde.
Kyrkovalet har historiskt sett ett lågt valdeltagande. Det är en utmaning men även en möjlighet att fylla de beslutande församlingarna med många socialdemokrater. Det är viktigt att komma ihåg att det är det Socialdemokratiska arbetarpartiet som går till val och alla som är medlemmar i Svenska kyrkan bör gå till valurnan.

Nedan hittar du vårt kyrkopolitiska program och studiematerialet för kyrkopolitiker.

Kyrkopolitisk program Att vara kyrkopolitiker 

Här nedanför hittar du mer information om kyrkovalet och även mer om Socialdemokraternas kyrkopolitik.

Om kyrkovalet  Vilka ställer upp  S i Svenska kyrkan 

Här följer valsedlarna till de tre olika nivåerna

Kyrkomötet  Stiftsfullmäktige  Kyrkofullmäktige 

facebook Twitter Email