Höstdistriktskongress 2018

Årets höstdistriktskongress går av stapeln lördag 20 oktober- söndag 21 oktober och kommer att hållas i Folkets Hus, Olof Palmes Plats. Dörrarna öppnas båda dagarna kl. 08:30 för registrering, mötet startar kl. 09:30 i kongressalen. Mötet ajourneras kl 17:00 på lördagskvällen och beräknad sluttid på söndagen är kl 17:00 med reservation för att förhandlingarna drar ut på tiden.
Under mötet har vi förslag från styrelsen, ett fyllnadsval och behandling av inkomna motioner. Motionstorg finns enligt schema i handlingarna.

Förslag till dagordning

Förslag till val- och arbetsordning

Allmän information och förhållningsorder

Motionshäfte

Valkommitténs uppdrag

Klicka här för att läsa alla handlingar samlade i ett dokument

Valberedningens förslag till valkommittén

Valberedningens förslag på 7 namn att utreda valkommitténs uppdrag

Sidan uppdaterades senast 2018-10-19

facebook Twitter Email