Årshjulet

Här hittar du viktiga datum under verksamhetsåret. Samtliga datum är deadline för respektive åtagande.

 

28 februari Föreningarnas årsmöte
1 mars Inrapportering av distriktskongressombud
31 mars Kretsarnas årsmöte
15 april Inrapportering av styrelse och första maj-ansvarig för förening och krets
Slutet på maj Budegtsläpp kommun
Slutet på maj Budegtsläpp region
10 juni Motionsstopp
26 augusti Kyrkovalsupptakt
17 september Valdag och valvaka
Slutet på september Budetgsläpp nationell
27-29 oktober Höstkongress
30 oktober Nomineringsanmodan inför valsedlarna går ut
3 december Nomineringsstopp inför valsedlar
3 februari 2018 Valårsupptakt
1 maj
8 april Distriktsårskongress
9-29 juni Expeditionen stängd
11 augusti Valupptakt
9 september Valdag och valvaka
18 november Europride- parad

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email