Vårt parti

Efter ett beslut på höstkongressen om att ta fram ett organisationsschema över Socialdemokraternas partiorganisationen i Göteborg presenteras här två dokument. En organisationskarta där beslutsvägar etc. förklaras, och ett annat dokument som förklarar hur vår organisation fungerar i löpande text.

Klicka på de röda knapparna för att få tillgång till dokumenten och lära dig mer om hur vår partiorganisation fungerar!

Organisationskarta Så fungerar vår organisation

GDPR

facebook Twitter Email