Vårt parti

Efter ett beslut på höstkongressen om att ta fram ett organisationsschema över Socialdemokraternas partiorganisationen i Göteborg presenteras här två dokument. En organisationskarta där beslutsvägar etc. förklaras, och ett annat dokument som förklarar hur vår organisation fungerar i löpande text.

Klicka på de röda knapparna för att få tillgång till dokumenten och lära dig mer om hur vår partiorganisation fungerar!

Organisationskarta Så fungerar vår organisation

facebook Twitter Email