Välfärd

Välfärdens personal

Göteborgs Stad behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare. Då gäller det att förbättra arbetsvillkoren. Därför har vi slopat delade turer, pressat ner andelen timanställda till en rekordlåg nivå och sett till att garantera de anställda rätt till heltid – med deltid som möjlighet.

Göteborgs Stad har liksom de allra flesta kommuner en ansträngd arbetsmiljösituation. Detta leder till ökad sjukfrånvaro, vilket riskerar att försvaga välfärdens kvalitet. Denna utveckling måste vändas. Välfärdsarbetarna förtjänar en bättre arbetsmiljö. Antalet långtidssjukrivningar måste minska och det förebyggande arbetet förstärkas. Därför vill vi satsa på handledarskap. Det ska bli möjligt för äldre medarbetare att, sent i yrkeslivet, växla om till att på deltid bli handledare – och bidra till välfärden genom att introducera och lära upp nyanställda.

Vi vill också satsa på avlastning. Det kan handla om utökad administrativ personal inom skolan eller socialtjänsten. Ett viktigt spår är också extratjänster och assisterande tjänster där långtidsarbetslösa och nyanlända går in i välfärden genom att till att börja med bidra med lättare arbetsuppgifter. Jämställdhetsarbetet får aldrig vila.

Vi har under mandatperioden lagt skarpa uppdrag för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män: förstärkt personsäkerhet för de anställda, nya rutiner för att stoppa sexuella övergrepp och kränkningar samt långtgående satsningar på jämställda löner.

Vi vill:

  • minska heltidsmåttet för nattarbete till 33 timmar i veckan för att ge nattarbetare mer tid till återhämtning
  • införa gratis arbetskläder till alla välfärdsarbetare som behöver detta
  • genomföra en låglönesatsning för de lägst betalda yrkesgrupperna i Göteborgs Stad – exempelvis måltidspersonal, vårdbiträden och städare
  • öka andelen kvinnliga chefer samt chefer födda utanför Norden.
facebook Twitter Email