Trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga i Göteborg. Så är det inte idag. Trots att brottsligheten minskar ökar känslan av otrygghet bland människor. Det tar vi socialdemokrater på största allvar.

Vi vill säkra lag och ordning i hela Göteborg. Om tio år ska det inte längre finns några särskilt utsatta områden i staden. Det är ett offensivt men inte alls orealistiskt mål. Vi är därför kompromisslösa i kampen mot brottslighet och gängkriminalitet. Detsamma gäller extremism. Här måste det vara glasklart vad som gäller. Alla ska följa våra gemensamma lagar och regler och respektera demokratins principer. Föreningar som inte tar avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck ska inte få bidrag eller hyra lokaler av Göteborgs stad.

För att kunna leverera detta resultat till senast 2028 krävs ett sammanhållet grepp kring utvecklingen i de särskilt utsatta områdena. Det håller inte att staden, polisen och andra myndigheter agerar var och en på varsitt håll. Det är den samlade kraften i vår helhetssatsning som gör verklig skillnad.

Vi har satt igång ett stort och brett trygghetsarbete som heter ”Trygg i Göteborg”. Där samarbetar alla goda krafter, staden, polisen, näringslivet och föreningslivet. Det har gett bra resultat. Vi kommer att fortsätta det arbetet och förstärka det.

Vi vill öka respekten för blåljuspersonal, bland annat genom att fler barn och ungdomar får träffa och prata med de som jobbar inom polis, sjukvård och brandkår. Fler väktare och mer kameraövervakning tror vi är bra och nödvändigt på många ställen. Vi vill ha många nya trygghetsvärdar som kan göra stadsdelarna tryggare på kvällarna. Vi vill också satsa mycket mer på att rusta upp och skapa liv på våra gator och torg runt om i staden.

För att bättre kunna följa utvecklingen, och säkra att rätt saker görs på rätt ställen, vill vi införa en gemensam trygghetsundersökning för hela Göteborg.

Vi vill:

  • öka tryggheten i hela staden
  • Inrätta en central analysfunktion vid stadens Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
  • Ställa krav på föreningar som får bidrag att ta avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck.
  • Öka respekten för blåljuspersonal.
  • Ha fler trygghetsvärdar, väktare och mer kameraövervakning.
  • Storsatsning på att rusta upp gator och torg runt om i staden.
  • Stärkt samverkan mellan staden och myndigheter för att komma åt kriminalitet
  • Skapa ordning och reda på hyresmarknaden för att minska fifflet med svarta kontrakt
facebook Twitter Email