#72 Therese Melkersson

Student 25 år till regionfullmäktige

En av de viktigaste uppgifterna för politiken idag är att skapa trygghet. Tillgång till vård, jobb och bostad behöver tryggas och det oberoende klass, kön eller ursprung. Ett hela-Sverige perspektiv behövs där man ser till behov och möjligheter såväl på landsbygden som inne i staden. Barnfattigdomen är en fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat och vägen till jämlikhet är att ge alla barn lika möjligheter. Vi behöver därför satsa på skolan och förskolan för att ge alla barn en bra start i livet.

Alla människor har en egen berättelse och jag får ofta ett nytt perspektiv eller påminns om hur viktig en fråga som jag inte tänkt på tidigare är genom att prata med de människor jag möter. Det ger mig kraft att arbeta för ett samhälle som ser till behoven hos hela befolkningen och inte enbart den del som får mest utrymme i media.

facebook Twitter Email