#15 Susanne Sillberg Ligander

HR-specialist 64 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

Att skapa trygghet, jämställdhet och jämlika livsvillkor är områden jag brinner för. Sverige är ett fantastiskt land att leva i men den svenska modellen kan utvecklas vidare. Jag har förmånen att leda Socialdemokratiska gruppen i stadsdelsnämnden Majorna-Linné där vi tillsammans påverkar och möjliggör goda förutsättningar och villkor för invånarna. Genom att göra rätt bedömningar och ta rätt beslut skapas möjligheter för människor att på sikt kunna leva ett självständigt och gott liv. Inom politiken kan jag göra skillnad för människor och arbeta för att utveckla välfärden.

Arbetsmarknads- och sociala frågor engagerar mig. Särskilt viktigt är att skapa arbetstillfällen och trygga anställningar som är tillsvidare på heltid. Att vara självförsörjande medför självförtroende och makt över det egna livet. Genom ett arbete blir människor del av ett sammanhang och får möjlighet att inhämta ny kunskap och utvecklas. Arbetsmarknaden ska kännetecknas av goda arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och kollektivavtalsenliga löner. Jag vill också skapa ett mer jämlikt/jämställt samhälle med rättvisa löner en modern föräldraförsäkring där kvinnor och män har lika makt och inflytande.

facebook Twitter Email