Seniorutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Bedriva verksamhet för seniorer, att stimulera till politiska samtal ur ett seniorperspektiv. Utskottet har också ett ansvar för kontakt och kommunikation med pensionärsorganisationerna
  • Under våren 2017 undersöka möjligheten att bedriva en öppen förskola på dagtid som riktar sig till våra medlemmar och deras barn men är öppen för alla
  • I sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

 

Ordförande
Christina Holmquist

Ordinarie ledamöter
Bernt Sabel
Siw Wittgren Ahl
Claes Göran Brandin
Ankie Andersson
Lars Wenander
Christer Westberg
Eva Nihlblad
Lennart Alverå
Kerstin Billmark
Gerth Bohlin
Tommy Johansson

Ansvarig ombudsman
Rasmus Andersson

Klicka på de röda knapparna för att läsa mer om seniorutskottets verksamhet!

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsrapport 2017 Rättvis skatt 

Klicka på den röda knappen nedan för att få mer information om årets planerade möten!
Seniormöten 2018

facebook Twitter Email