#16 Roshan Yigit

Juridikstudent 26 år Östra Göteborg till kommunfullmäktige

Jag kommer att kämpa för att bostad i högre grad än idag ska bli en social rättighet istället för en vara på en marknad. Detta innebär att alla ska ha rätt till en dräglig bostad oavsett storlek på plånbok. Andelen nybyggda hyresrätter måste öka och hyrorna för dessa pressas ner.

Jag kommer att kämpa för att staden använder alla tillgängliga medel för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara av skolan och uppnå sin fulla potential. Skolan måste i högre utsträckning än idag kompensera för barns bakgrund och förutsättningar hemifrån.

Jag brinner för att se människor uppnå sin fulla potential och därför är det enda rätta för mig att verka för ett samhälle där detta blir möjligt. Min motivation får jag av att träffa eldsjälar inom föreningslivet och i andra samhällssektorer som varje dag gör ovärderliga insatser för att göra vardagen lite bättre för barn och ungdomar. För mig finns inget mer värdefullt än att tända en gnista av framtidstro och hopp om en bättre framtid hos de som en dag kommer att ärva det samhälle vi lämnar efter oss.

facebook Twitter Email