Framtidstro i motioner till riksdagen

Se över lagen om hets mot folkgrupp, säkrare anställningsavtal, modernare järnväg mellan Göteborg och Borås, farledsfördjupning i Göteborgs hamn, socialtjänstens ansvar för skolsituationen, fler bostäder och tekniska innovationer inom offentlig sektor. Det är några av de 28 riksdagsmotioner som lämnats in av göteborgarna Anna Johansson, Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson och Johan Büser under den allmänna motionstiden.

Hel listan i bokstavsordning:

Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo
Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

Bättre förutsättningar för besöksnäringen
Motionärer: Gunilla Carlsson

Enhetlig journalhantering
Motionärer: Anna Johansson, Gunilla Carlsson

Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motionärer: Johan Büser

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse
Motionärer: Johan Büser, Mattias Jonsson

Företagshälsovården måste kvalitetssäkras
Motionärer: Mattias Jonsson, Anna Johansson

Götalandsbanan
Motionärer: Mattias Jonsson

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet
Motionärer: Mattias Jonsson

Infrastruktur i Västsverige
Motionärer: Mattias Jonsson

Jämlikhet
Motionärer: Anna Johansson

Kompetensutveckling i arbetslivet
Motionärer: Mattias Jonsson

Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motionärer: Johan Büser

Modern järnväg Göteborg-Borås
Motionärer: Mattias Jonsson

Möjlighet att dela aska efter avliden enligt begravningsförordningen
Motionärer: Johan Büser

Ordningsvakters förordningsområde
Motionärer: Mattias Jonsson

Osäkra anställningsavtal
Motionärer Gunilla Carlsson, Johan Büser

Radarteknik
Motionärer: Johan Büser, Anna Johansson

Rätt till fri abort
Motionärer: Gunilla Carlsson

Rätt till heltid
Motionärer: Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson

Rökfritt Sverige 2025
Motionärer: Gunilla Carlsson

Socialtjänstens ansvar i skolsituationer
Motionärer: Anna Johansson, Mattias Jonsson

Stärkt rättsskydd för trafikskadade
Motionärer: Mattias Jonsson

Sveriges engagemang för Västsahara
Motionärer: Johan Büser, Anna Johansson

Tekniska innovationer inom offentlig sektor
Motionärer: Mattias Jonsson

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet
Motionärer: Mattias Jonsson

Utbildning i Västsverige
Motionärer: Johan Büser

Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
Motionärer: Johan Büser

Översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning
Motionärer: Mattias Johnsson, Anna Johansson, Johan Büser, Gunilla Carlsson

Mer om riksdagens allmänna motionstid här.

Uppdaterad 2017-10-05

facebook Twitter Email