#18 Reger Shafik

Handläggare 33 år Angered till kommunfullmäktige

Jag är socialdemokrat därför att jag tror på alla människors lika värde. Därför vill jag ha ett samhälle med stark och fungerande välfärd, där individens kön, etnicitet, klasstillhörighet eller vilka föräldrar man har inte ska spela någon roll för vilka möjligheter man får i samhället. Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om våra gamla, sjuka, arbetslösa och ständigt arbetar för att bekämpa orättvisor.

Jag är aktiv i socialdemokraterna därför att:
–  Jag vill kämpa och verka för att vi ska ha ett fortsatt starkt välfärdssamhälle.
– Jag vill kämpa för demokrati, frihet, jämställdhet och rättvisa.
– Jag vill att fler ska få möjlighet till ett bra jobb, utbildning, och trygghet.
– Jag vill att alla barn och unga i Göteborg ska ha samma förutsättningar och tillgång till olika typer av fritidsverksamhet och att det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla barn och unga i hela staden.

facebook Twitter Email