Riksdagsledamöternas uppdrag

Ledamöterna har utöver sina riksdagsuppdrag, också uppdrag bolag, nämnder och föreningar.

Anna Johansson

– Ledamot i riksdagens skatteutskott

– Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

– Suppleant i Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott

 

Mattias Jonsson

– Ledamot i riksdagens näringsutskott

– Ersättare i riksdagens justitieutskottet

– Ersättare i riksdagens trafikutskottet

– Ersättare i riksdagsstyrelsen

– Ledamot i Europols insynsråd

– Ordförande i Älvstranden AB

– Vice ordförande i Järntorgkvarterets styrelse

– Ledamot av styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg

– Ledamot i Socialdemokraterna i Göteborgs verkställande utskott

– Ledamot av styrelsen för IF Metall Göteborgs socialdemokratiska förening

 

Gunilla Carlsson

– Vice ordförande för riksdagens kulturutskott

– Ledamot av riksdagens krigsdelegation

– Ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse

– Ledamot av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR

– Ordförande för Liseberg AB

– Ledamot av Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg

– Ordförande för ABF Göteborg

– Ledamot av den socialdemokratiska Norra Hisingskretsen

– Ledamot av styrelsen för Handels socialdemokraterna förening i Göteborg

– Ledamot av styrelsen för Backa socialdemokraterna förening

– Ordförande för Folkets hus och Parker

Johan Büser

– Ledamot i riksdagens EU-nämnd

– Ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

– Ersättare i riksdagens försvarsutskott

– Vice ordförande för riksdagens unga socialdemokrater

– Ledamot av Naturvårdsverkets insynsråd

– Ledamot av Fysiken friskvård AB

– Suppleant i Göteborgs hamn AB

– Ordförande i Centrums s-krets

 

 

 

Uppdaterad senast 2017-09-25

facebook Twitter Email